برگه نخست > پيوستن به ناوگان کارسی

پيوستن به ناوگان کارسی (www.Car30.net)برای ثبت نام فرم زیر را پرکنید یا با شماره 0383123 تماس بگيريد


لطفاً در حدود 180 ثانيه صبر کنيد. مراحل توليد نسخه ابری شما در حال انجام است...
180"


يکی از سفيران (رانندگان) کارسی باشيد

درآمد بیشتر کسب کنید

اگر خودروی شخصی مناسب و تمیز دارید، ظرفیت خالی آن را تبدیل به یک ماشین تولید درآمد نمایید. با Car30 سفرهای خالی خود در شهر را کاهش می دهید چون در هرکجای شهر شهرکرد می توانید مسافر جا به جا کنید.شما با ۱۰ ساعت فعالیت روزانه در Car30 می توانید ماهانه ۵ میلیون تومان درآمد داشته باشید.
در زمان و مکان دلخواه خود کار کنید

هیچ اجباری در ساعت و مکان کاری شما نیست. رییس خودتان باشید و طبق برنامه شخصی خود در جامعه سفیران Car30 فعالیت نمایید.
عضوی از یک خانواده بزرگ و معتبر باشید

با پیوستن به Car30، عضو یک خانواده بزرگ شوید و از حمایتهای آن برخوردار شوید و تفاوت را احساس نمایید.